Definice

Esej (mužský i ženský rod) je literární forma úvahového charakteru. Autor vyjadřuje svůj názor, zamýšlí se kriticky nad problematikou, využívá ale i poznatků z odborného diskurzu. Zakladatelem eseje je Michel de Montaigne.

Příklady použití

F. X. Šalda
Karel Kosík

Původ slova

z francouzského essai

Dělení slova

e!sej

Může vyskytovat také v těchto tvarech

esejistcký
eseje

Může být také omylem zapsáno jako

esei
esey

Příbuzná slova

literární forma
úvaha