Definice

Geografická linie vymezující území, kde se na rozdíl od sousedních území vyskatuje jazykový jev. Izoglosy souvisí např. s vymezením nářečí.

Příklady použití

slovenské rčení: „Repa roste po Lipov, dál už je to řepa.“

Dělení slova

i!zo!glo!sa

Může vyskytovat také v těchto tvarech

isoglosa

Může být také omylem zapsáno jako

izogloza, ysoglosa

Internetová cvičebnice pravopisu