Definice

Mluvnická kategorie, která rozděluje podstatní a přídavná jména a zájmena na mužská, ženská a střední (bylo to tak ve všech indoevropských jazycích). Jmenný rod poznáme i podle koncovky určitého tvaru slovesa.

Příklady použití

ta modrá tužka spadla – ženský rod

Původ slova

lat. genus nominis či jen genus

Může vyskytovat také v těchto tvarech

genus