Definice

Vzájemné prolínání, ovlivňování, střetávání jevů v různých oblastech. V lingvodidaktice chyba vznikající přenosem jazykového jevu z mateřského či zprostředkujícího jazyka do nově učeného jazyka.

Příklady použití

možnost tvoření číslovek typu jedenadvacet atd. – interference z němčiny

Dělení slova

in!ter!fe!ren!ce

Může být také omylem zapsáno jako

ynterference

Internetová cvičebnice pravopisu