Definice

Varieta jazyka vnikající nivelizací, tj. stíráním rozdílů mezi nářečími. Čeština má 4 interdialekty: obecná čeština, obecná hanáčtina, obecná moravská slovenština a obecná laština (ve Slezsku).

Příklady použití

česká nářečí – dej mouku ze mlejna na vozejk
středomoravská (hanácká) nářečí – dé móku ze mléna na vozék
východomoravská (moravskoslovenská) nářečí – daj múku ze mlýna na vozík
slezská (lašská) nářečí – daj muku ze młyna na vozik

Dělení slova

in!ter!di!a!lekt

Může být také omylem zapsáno jako

interdijalekt, interdyalekt

Příbuzná slova

dialekt, nářečí

Internetová cvičebnice pravopisu