Definice

Jeden z principů, podle nichž Vladimír Skalička třídil světové jazyky. V aglutinačních jazycích se mluvnické kategorie vyjadřují jednovýznamovými afixy, které se řetězí za sebe.

Příklady použití

maďarština

Původ slova

lat. agglutinare – připojovat

Dělení slova

a!glu!ti!na!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

shlukování, sřetězení

Může být také omylem zapsáno jako

aklutinace, aglutynace, aglutinatze