Definice

Jazykovědná disciplína zkoumající pojmenování skutečností znaky. Vychází od pojmu jakožto odrazu jevu skutečnosti a zkoumá, jakými jazykovými znaky je vyjádřen.

Původ slova

řec. onomazein, pojmenovat

Dělení slova

o!no!ma!zi!o!lo!gi!e

Může být také omylem zapsáno jako

onomazyologie, onomazilogye, onomaziologije

Příbuzná slova

semaziologie