Definice

Interpretaci můžeme popsat jako pochopení, shrnutí a vysvětlení myšlenek textu a prostředků použitých k dosažení těchto myšlenek.

Dělení slova

in!ter!pre!ta!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

interpretační

Může být také omylem zapsáno jako

interpretatze, ynterpretace

Příbuzná slova

rozbor literárního díla