Definice

Hyperbola je jedním z tropů (přeseným pojmenováním), která využívá zveličení, tedy nadsázky. Informace je autorem záměrně zveličována, je jí přikládán větší význam nebo větší důležitost. Hyperbola se používá ke zvýraznění informace.

Příklady použití

Opakuju to už po sté.

Dělení slova

hy!per!bo!la

Může vyskytovat také v těchto tvarech

nadsázka

Může být také omylem zapsáno jako

hiperbola

Příbuzná slova

figury
tropy
rétorika