Definice

Interview je publicistický žánr. Interview může být i metodou výzkumu například v sociologii. Jedná se o rozhovor. Otázky jsou pokládány cíleně (často předem připravené) proto, aby byly získány požadované informace o respondentovi (zpovídané osobě). Je vhodné pokládat osobám, se kterými jsou dělány rozhovoty častěji, otázky tak, aby se v každém rozhovoru neopakovaly.

Příklady použití

talkshow
noviny
časopisy

Dělení slova

roz!ho!vor (in!ter!view)

Může být také omylem zapsáno jako

intervjů, roshovor, rozhofor

Příbuzná slova

publicistika
dialog
média
žurnalistika