Definice

Pořekadlo je obrazný ustálený krátký výrok vyjadřující lidskou zkušenost a neobsahující mravní ponaučení. Pojem se používá v literatuře a ve frazeologii.

Příklady použití

Vytlouká klín klínem.

Dělení slova

po!ře!ka!dlo

Příbuzná slova

aforismus, přísloví, pranostika, rčení, ustálené přirovnání, úsloví, rčení