Definice

Autobiografie je literární žánr spadající do epiky. Jedná se o vlastní životopis. Záleží pouze na autorovi, nakolik budou jeho vzpomínky stylizované a nakolik pravdivé, z toho vyplývá, že i autobiografie může být fikcí.
V mnohých dílech nacházíme autobiografické prvky, tedy inspiraci životem autora, v takovém případě se ale nejedná o čistou autobiografii.

Příklady použití

Olga Scheinpflugová: Byla jsem na světě
Nelson Mandela: Dlouhá cesta za svobodou.

Původ slova

z řečtiny auto- (sám) + biografie (bios = život, grafein = psát)

Dělení slova

au-to-bi-o-gra-fi-e

Může vyskytovat také v těchto tvarech

autobiografický
životopisný

Může být také omylem zapsáno jako

autobijografie
autobyografie

Příbuzná slova

životopis
biografie
literární žánr