Definice

Epopej pojmenovává rozsáhlou báseň, bývá pro ni užíváno i označení epos.

Původ slova

z řeckého epos (slovo, pověst) + poeió (skládat)

Dělení slova

e!po!pej

Může být také omylem zapsáno jako

epopei
epopey

Příbuzná slova

epos
epika

Internetová cvičebnice pravopisu