Definice

Infix spadá do oblasti morfologie. Jedná se o morfém, který nenese vlastní význam. Infix má často spojovací funkci nebo funkci při zdrobňování slova.

Příklady použití

led-o-borec

Původ slova

z latiny

Dělení slova

in!fix

Může vyskytovat také v těchto tvarech

vpona

Může být také omylem zapsáno jako

infiks

Příbuzná slova

morfologie
afix
sufix