Definice

Mofrém spadá do lingvistické disciplíny morfologie. Je to minimální, významově dále nedělitelná jednotka. Mezi morfémy patří kořen slova,přípona, předpona, vpona (známá spíše jako lat. Infix).

Dělení slova

mor!fém

Může být také omylem zapsáno jako

morfem

Příbuzná slova

lingvistika
morfologie