Definice

Termínem hypokoristikon (nebo z latiny hypokoristikum) označujeme domácí podobu jména.

Příklady použití

Jaroslav – Jarouš, Jarda, Jaroušek
Svobodová – Svobodka

Původ slova

z řečtiny

Dělení slova

hy!po!ko!ris!ti!kon

Může vyskytovat také v těchto tvarech

hypokoristikum

Může být také omylem zapsáno jako

hipokorystykon
hipokoristikon

Příbuzná slova

onomastika