Definice

Hybridizace je označení pro tvoření hybridů/hybridních slov. Jedná se o taková slova, která jsou tvořena českou a cizí částí, případně složením českého slova s příponou netypickou pro náš jazyk.

Příklady použití

infrazářič
biopotravina

Dělení slova

hy!bri!di!za!ce

Může vyskytovat také v těchto tvarech

hybridní

Může být také omylem zapsáno jako

hibridizace
hibrydyzace
hybrydyzace

Příbuzná slova

lingvistika
neologizace
lexikologie

Internetová cvičebnice pravopisu