Definice

Slovesný tvar, jehož koncovka určuje, že děj (stav) nastane v budoucnu.

Příklady použití

napiju se
budu si hrát

Dělení slova

fu!tu!rum

Může vyskytovat také v těchto tvarech

budoucí čas

Internetová cvičebnice pravopisu