Definice

Základní tvar slovesa zakončený na -t (výjimečně -ci). Nevyjadřuje osobu, číslo, způsob ani čas, ale slovesný rod a vid.

Příklady použití

žít
péci

Dělení slova

in!fi!ni!tiv

Může vyskytovat také v těchto tvarech

neurčitek