Definice

Tvar podstatného jména (přídavného jména, zájmena), který je odpovědí na pádovou otázku Koho? Co? Označuje předmět pojící se ke slovesu. Akuzativ existuje, nebo někdy existoval ve všech indoevropských jazycích.

Příklady použití

profesora

Dělení slova

a!ku!za!tiv

Může vyskytovat také v těchto tvarech

4. pád