Definice

Hyponymum je slovo, které je významově podřazené slovu nadřazenému.

Příklady použití

Chová domácí zvířata, zejména jsou to krávy. (hyperonymum – domácí zvíře)

Má barevný pokojíček, převažuje ale zelená. (hyperonymum – barva)

Přinesl mi květiny, oranžové tulipány. (hyperonymum – květiny)

Původ slova

Z řeckého hypó (pod) + ónyma (jméno).

Dělení slova

hy!po!ny!mum

Může vyskytovat také v těchto tvarech

hyponymie
podřadné slovo

Může být také omylem zapsáno jako

hiponimum
hyponimum
hiponymum

Příbuzná slova

kohyponymum
hyperonymum