Definice

Historismus je označením pro pojmenování již zaniklých věcí, pojmů, jevů. Lze se s nimi setkat i v synonymním označení slova historická.

Příklady použití

V útěku mu pomohla lazebnice.

Zápasili jen s halapartnou.

Sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar.

Původ slova

Od slova historie, které pochází z latinského historia a řeckého historía (pátrání, poznání).

Dělení slova

hi!sto!ris!mus

Může vyskytovat také v těchto tvarech

historismy
slova historická

Může být také omylem zapsáno jako

hystorysmus
historysmus
historizmus
historyzmus

Příbuzná slova

archaismus