Definice

  1. Váhání, v medicíně např. když pacient s Parkonsonovou chorobou přešlapuje na místě před vykročením.
  2. Vydávání neartikulovaného zvuku v momentě, kdy mozek formuluje další výpověď či její část.

Dělení slova

he!zi!ta!ce

Může být také omylem zapsáno jako

hesitace, hezytace