Definice

Změna výšky tónu hlasu v průběhu řeči. Obdobné využití má pojem v hudbě.

Dělení slova

in!to!na!ce

Může být také omylem zapsáno jako

větná melodie, yntonace, intonatze