Definice

Ve skupině po sobě jsoucích souhlásek se stává, že poslední souhláska ve skupině ovlivní znělost ostatních souhlásek ve skupině. Spodoba znělosti se nevyskytuje ve skupině libovolných souhlásek.

Příklady použití

Píšeme vstažný, vyslovíme [fstažní], Píšeme od Petra, vyslovíme [otpetra].
V některých výrazech spodoba funguje v opačném směru, např. v moravské výslovnosti [nazhledanou].

Dělení slova

spo!do!ba

Může vyskytovat také v těchto tvarech

asimilace znělosti

Může být také omylem zapsáno jako

Mnoho učitelů vykládá spodobu pravopisnou záležitost a začleňují do ní volné koncové vyznění či střídání souhlásek.

Internetová cvičebnice pravopisu