Definice

  1. Při tvoření slova se vynechá jedna ze stejných po sobě jdoucích hlásek, skupin hlásek či slabik.
  2. Nespisovné vynechávání (skupin) hlásek při výslovnosti za účelem jeího zjednodušení či zrychlení.

Příklady použití

ad 1) tenis, -ista…tenista ad 2) [pančelko]

Původ slova

řecký

Dělení slova

ha!plo!lo!gi!e¨

Může být také omylem zapsáno jako

hapfologie, haplologije, haplologye, hapologie