Definice

Časoměrný šestistopý verš užívaný především v antické poezii. Stopy jsou hlavně daktylské. Časoměrný hexametr se v české poezii objevoval jako ideál obrozenecké poezie.

Příklady použití

Není svoboden člověk, dokud nemůže změnit
křivdu a bezpráví v spravedlnost a právo.
Dokud bezmocně trpí a nechá trpět druhy,
dokud spoutaný jazyk nutí ho, aby mlčel …

(Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, V. Nezval)

Původ slova

Z řeckého hexametron = šestisměr

Dělení slova

he!xa!me!tr

Může vyskytovat také v těchto tvarech

hexametr, hexametru, hexametrů

Může být také omylem zapsáno jako

Hexametr, hexameter

Příbuzná slova

Antická poezie
česomíra
časoměrný šestistopý verš