Definice

Text psaný ve verších, který svou formou a obsahem nepatří k jinému žánru poezie (balada, eposy, epitaf aj.). Může být členěn do slok.

Internetová cvičebnice pravopisu