Definice

Způsob tvorby veršů, při němž udržujeme stálý počet přízvuků ve verši.

Příklady použití

Hoj! Slyšme zpěv o slávě nů,
hlasu vládců vných ků…

(Beowulf, přel. Jan Čermák)

Dělení slova

to!ni!c!ký verš