Definice

Rým, v němž se koncové slovo rýmuje samo (se) sebou.

Příklady použití

Budu cvičit jako ty / chci být velký jako ty.

Dělení slova

e!pi!fo!ri!cký

Může vyskytovat také v těchto tvarech

identický rým