Definice

Futurismus je avantgardní umělecký směr, který vznikl na počátku 20. století. V centru zájmu futurismu je technika, obdiv k technickým pokrokům. Futurismus odmítá tradici.

Příklady použití

autoři – S. K. Neumann (pouze jeden ze směrů, v nichž tvořil), V. V. Majakovskij
výtvarné umění – M.Duchamp, F. T. Marinetti

Dělení slova

fu!tu!ris!mus

Může vyskytovat také v těchto tvarech

futuristický
futurizmus

Může být také omylem zapsáno jako

Futurysmus
futuryzmus

Příbuzná slova

umělecký směr
kubismus
avantgarda