Definice

Humorný útvar vyskytující se ve filmu, divadle i v literatuře. Jedná se o situační komiku založenou na nelogickém ději. Groteskno jako estetický prvek vzniká spojením dvou vzájemně protikladných prvků, může zacházet až do absurdního paradoxu. Převažuje drastická či bláznivá komika.
Může označovat i umělecký ornament složený z rostlinných a živočišných motivů.

Příklady použití

Typickým příkladem použití je oblast němých filmů.

Původ slova

Z italského grotta = jeskně

Dělení slova

gro!tes!ka

Může vyskytovat také v těchto tvarech

Groteska, groteskno, groteskový

Může být také omylem zapsáno jako

Grotezka

Příbuzná slova

komika
dramatické útvary