Definice

Elegie je básnická nebo hudební skladba. Synonymem k elegii je žalozpěv, což význam slovo přesně vystihuje. Jedná se o skladbu truchlivého rázu.

Příklady použití

Karel Havlíček Borovský – Tyrolské elegie

Dělení slova

e!le!gi!e

Může vyskytovat také v těchto tvarech

žalozpěv
elegický

Může být také omylem zapsáno jako

elegije
elegye

Příbuzná slova

báseň
hudba