Definice

Literární směr, který měl v úctě krajinu, obdiv k ní vyjadřovali ve svých obrazech hlubokou pokorou a nadšením ze zobrazování každodenního života. Ruralisté byli ve svém myšlení i umění velmi konzervativní a zastávali tradiční hodnoty. Nesdružovali se do pevně organizované skupiny. V české tvorbě se s nimi setkáme hlavně v meziválečné době mei autory, kteří vydávali svá díla u Josefa Floriana. Často psali i duchovní díla.

Pojem se používá pro podobně zaměřené výtvarníky v USA ve 30. letech 20. století – konzervativismus se projevil tím, že malovali tradičními technikami krajiny amerického středozápadu (namísto moderních technik a námětů).

Příklady použití

Josef Knap, Jan Čep, Václav Renč, František Křelina

Původ slova

lat. ruralis = venkovský

Dělení slova

ru!ra!lis!mus

Může vyskytovat také v těchto tvarech

selství

Může být také omylem zapsáno jako

ruhralismus, ruralysmus, ruralismuz, ruralyzmuz