Definice

Epos je rozsáhlá epická skladba ve verších (volných). Často o hrdinských událostech, válkách, čerpá z mytologie.

Příklady použití

Homér – Ilias

Původ slova

z řečtiny (slovo, vyprávění)

Dělení slova

e!pos

Příbuzná slova

epika
epopej