Definice

Versologie je obor, který spadá do literární vědy. Zabývá se rozborem verše.

Ve středu zájmu versologie stojí poezie – její verš, rým, rytmus, metrum, prozodické systémy.

Příklady použití

rozbor básně, básnické sbírky

Původ slova

věda o verši (řečtina)

Dělení slova

ver-so-lo-gi-e

Může vyskytovat také v těchto tvarech

versologický

Může být také omylem zapsáno jako

verzologie

versolokie

verzolokie

Příbuzná slova

básně

poezie