Definice

Drama je jedním ze základních literárních druhů (vedle lyriky a epiky). Kompozičně je drama vystavěno následovně: expozice – kolize – krize – peripetie – katastrofa.

Drama dělíme na komedii a tragédii, k nimž můžeme přidat ještě hudební formy dramatu (jako opera).
Drama je tedy divadelní hra.

Příklady použití

Jedním z nejznámnějších dramatiků je např. William Shakespeare.

Původ slova

z řečtiny

Dělení slova

dra!ma

Může vyskytovat také v těchto tvarech

dramatický

Příbuzná slova

divadlo
divadelní hra
komedie
tragédie
literární druhy