Definice

Epigram je krátká báseň, která se vyznačuje ironií až sarkasmem.

Příklady použití

Karel Havlíček Borovský – Epigramy
Farář dělá z chleba a vína
pro duše selské
tělo a krev.
Sedlák dělá tělem a krví
pro tělo kněžské
víno a chléb.

Dělení slova

e!pi!gram

Může být také omylem zapsáno jako

epygram

Příbuzná slova

báseň
ironie
sarkasmus

Internetová cvičebnice pravopisu