Definice

Vědní obor studující český jazyk a literaturu, též stejně zaměřený obor vysokoškolského studia.

Původ slova

lat.

Dělení slova

bo!he!mi!sti!ka

Může být také omylem zapsáno jako

bohemystika, bohemistyka