Definice

Konkrétní útvar patřící do některého lit. druhu.

Příklady použití

román, píseň, komedie…

Původ slova

ranc. genre = rod, druh

Dělení slova

li!te!rá!r!ní žá!nr