Definice

Ve starší lingvistice pojem označuje opak ke spisovnému jazyku, v tomto významu lze pojem chápat jako interdialekt pro území Čech postavený na roveň obecné laštině a hanáčtině.

Vývojem obecné češtiny vznikl další význam pojmu: spontánní mluvený jazyk neoficiální komunikace. Je sociálně a regionálně málo příznaková.

Příklady použití

Před zákrokem zkontrolujeme, jestli je pacient připravený.

Dělení slova

o!bec!ná če!š!ti!na

Příbuzná slova

čeština spisovná, čeština hovorová, intedrialekt, národní jazyk