Definice

Funkční vrstva/varianta spisovné češtiny. Tento pojem měnil svůj význam a nikdy se neustálil, někteří lingvistího odmítají. V hovorové češtině najdeme jazykové prostředky, které nepociťujeme jako plně spisovné a nevnímáme je ani jako příznakové.

Příklady použití

„Před zákrokem zkontrolujem, jestli je pacient připravenej.“

Původ slova

zavedl B. Havránek

Dělení slova

ho!vo!ro!vá če!š!ti!na

Příbuzná slova

čeština spisovná, čeština obecná, interdialekt, národní jazyk