Definice

1) pojednání o určitém tématu (monologické či dialogické)
2) hlavně ve francouzských společ, vědách – jistý způsob chápání a porozumění skutečnosti v určité epoše a oboru, který se charakteristickým způsobem promítá do jazyka a jeho možnosti tak podstatně ovlivňuje.

Příklady použití

„Diskurz je tedy to, co tvoří pozadí každé promluvy, která jej nutně „opakuje“, pohybuje se v prostoru jím vymezeném; je to zároveň to, co nám umožňuje mluvit, respektive co naše mluvení legitimizuje, a zároveň to, co nám týmž pohybem něco říct znemožňuje.“ (cit. Wikipedie dle J. Matonoha: „Literárněvědný text jako diskurz, velké vyprávění a výkon moci? Česká literatura 5/2003.

Původ slova

z franc. discours, rozprava, přednáška od lat. dis-currere, pobíhat sem a tam, rozebírat v řeči

Dělení slova

dis!kurs

Může vyskytovat také v těchto tvarech

diskurz

Může být také omylem zapsáno jako

dyskurs