Definice

Příslovečné určení je jedním z větných členů, konkrétně větný člen rozvíjející. Spadá tedy do větné skladby (syntax). Příslovečné určení je závislé na slovesu, na příslovci nebo na přídavném jménu.

Rozlišujeme několik druhů příslovečných určení, a to:

  • příslovečné určení místa
  • příslovečné určení času
  • příslovečné určení způsobu (míry a prostředku)
  • příslovečné určení příčiny (příčiny, účelu, přípustky, podmínky)

Příklady použití

Mluvil jsem s ním včera. (Příslovečné určení času)
Pojď domů. (Příslovečné určení místa)
Jeli jsme tam autem. (Příslovečné určení prostředku)

Původ slova

příslovečný – od slovo (všeslovanský základ slouti), určení od určen (-řknouti)

Dělení slova

pří!slo!več!né ur!če!ní

Může vyskytovat také v těchto tvarech

adverbialie

Může být také omylem zapsáno jako

příslovešné určení
přízlovečné určení
příslovečné určeňý

Příbuzná slova

větné členy
syntax

Internetová cvičebnice pravopisu