Definice

Společný pojem pro rozkazovací a přací věty. Vyjadřují vůli mluvčího, aby se něco (ne)stalo.

Rozdělení:

  • rozkazovací věta – vyjadřuje přímý rozkaz, zákaz nebo vybídnutí pomocí rozkazovacího (v případě důrazného příkazu/zákazu) či způsobu slovesa;
  • přací věta – vyjadřuje přání nebo žádost, přičemž uskutečnění nezávisí na mluvčím ani příjemci . Bývá zakončena vykřičníkem a uvozena částicemi ať, nechť, kéž aj.

Příklady použití

Koukej vypadnout!! Ať už jsi venku!!

Dělení slova

žá!da!cí vě!ta