Definice

V jazykovědě je to souhrn všech minulých jazykových stavů. Je to historie jazyka, která studuje jednotlivé jazykové stavy, jejich změny a vývojové tendence.

Dělení slova

di!a!chro!ni!e

Internetová cvičebnice pravopisu