Definice

Výkladový slovník, týká se určité tematické oblasti.

Dělení slova

le!xi!kon

Může být také omylem zapsáno jako

leksikon, lexykon

Příbuzná slova

slovník, encykleopedie