Definice

Koncovka je část ohebného slova, která se mění při skloňování nebo časování. Některá slova koncovku nemají, resp. mají koncovku nulovou.

Příklady použití

mlad-ý
za-pomn-ěl-a

Původ slova

odvozeno od konec (všeslovanské od konati)

Může vyskytovat také v těchto tvarech

flexivní sufix

Příbuzná slova

kořen
předpona
přípona
morfologie
slovotvorba
morfém