Definice

Černý humor je specifický druh humoru, který využívá k vytvoření vtipu tragické situace, humorně popisuje témata, která jsou společensky vnímána velmi vážně nebo jsou tabuizována.

Původ slova

Latinské humor ve významu vlhkosti označuje humorální šťávy v lidském těle.
Humor ve smyslu komična odvozujeme v češtině od anglického humour. Starší varianty můžeme nalézt i v jiných jazycích – italské umore či španělské buen humor.

Dělení slova

čer!ný!hu!mor

Příbuzná slova

vtip
cynismus
sarkasmus
anekdota