Definice

Ucelený literární text sestavený technikou montáže nebo mozaiky z citátů a hlasů jiného literárního díla. V moderní poezii se tento postup odráží ve využívání citátů, aluzí, narážek a parafrází.

Příklady použití

Poté jsme dorazili do krčmy s vinnými listy na překladu,
šest rukou u otevřených dveří házeje v kostky o kousky stříbra
a nohami odkopávaje prázdné vinné měchy.

T. S. Eliot: Cesta mágů, překlad:
biblické odkazy na poslední večeři, hru v kostky o Kristovo roucho a Jidášovu zradu

Původ slova

z latinského cento

Dělení slova

cen!ton

Může vyskytovat také v těchto tvarech

centón

Může být také omylem zapsáno jako

kenton

Příbuzná slova

literatura
koláž